Centrum Mediacji Gospodarczej

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych jest niezależnym działającym non- profit centrum, którego misją jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konfliktów pozasądowych w drodze mediacji.
Banner 1

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych jest niezależnym działającym non- profit centrum, którego misją jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konfliktów pozasądowych w drodze mediacji.

Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych:
Cezary Jezierski

Sekretarz Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych:
Włodzimierz Chróścik

Komitet Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w składzie:
1) Stefan Mucha - Przewodniczący,
2) Wojciech Bujko,
3) Cezary Jezierski,
4) Piotr Kubik,
5) Małgorzata Miszkin-Wojciechowska.

Rada Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w składzie:
1) Maciej Bobrowicz - Przewodniczący,
2) prof. Zbigniew Ćwiąkalski,
3) Waldemar Koper - Zastępca Przewodniczącego,
4) prof. Stanisław Sołtysiński,
5) Jerzy Stępień.

Logo Akademia KIRP